KONTAKTUJTE NÁS

V prípade záujmu osobne konzultovať prípadnú spoluprácu s Vašou organizáciou nás prosím kontaktujte telefonicky.

Ak máte záujem o osobnú návštevu, v tom prípade sa vieme prispôsobiť Vášmu termínu na základe predchádzajúcej dohody.

Naša adresa:

A.G.E.S. s.r.o. Olcnava

Družstevná 16
053 61 Olcnava Slovensko

Telefón:+421 (53) 449 58 35

Fax:+421 (53) 429 77 44

Web:http://www.agesmetal.sk

E-mail:ages@agesmetal.sk

Adresa prevádzky:

A.G.E.S. s.r.o.

Družstevná 16
053 61 Olcnava, Slovenská republika

IČO:36179337

DIČ:2020035996

IČ DPH:SK2020035996

Reg. Okresného súdu Košice I., Odd. Sro. Vl. 9894/V

Banka:Slovenská sporiteľňa

SWIFT:GIBASKBX

Číslo účtu:0520077802/0900

IBAN:SK55 0900 0000 0005 2007 7802

Ako k nám trafíte?

Po prejazde mostu v obci Olcnava prejdite popod železničný podjazd a pokračujte mierne do kopca k požiarnej zbrojnici. Pri požiarnej zbrojnici zabočte prudko doľava hore kopcom a na križovatke choďte rovno – strednou cestou a pokračujte mierne dole kopcom až na úplný koniec ulice kde na pravej strane uvidíte areál firmy.