NOVINKY

AGES sprevádzkoval nový frézovací a vyvrtávací stroj

Naša spoločnosť začiatkom decembra uviedla do prevádzky nový horizontálny frézovací a vyvrtávací stroj WHN 110 Q od renomovaného českého výrobcu týchto strojov TOS VARNSDORF .

Celková hodnota investície dosiahla sumu 365 000 EUR.

Stroj bol financovaný aj s podporou Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast .
V rámci Slovenska a samotného košického regiónu nie je mnoho firiem, ktoré disponujú strojmi tejto veľkosti a kvality .

Rozšírením strojového parku, sme opäť zvýšili flexibilitu vo výrobe a upevnili sme si naše postavenie na veľmi náročnom trhu strojárenských výrobkov,

hovorí k zavedeniu stroja do prevádzky hlavný manažér firmy Ing. Peter Gonda.