PODPORA EURÓPSKEJ ÚNIE

 

Spoločnosť A.G.E.S. s.r.o. modernizovala technologický park vrámci operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

 

ROK 2014 – 2015:

Modernizácia prístrojového vybavenia spoločnosti A.G.E.S. s.r.o.

Vodorovná (horizontálna) vyvrtávačka

TOS VARNSDORF WHN 110Q

Pojazdy: x=2500mm, y=1600mm, z=1250mm, w=500mm
Pracovný stôl: 1600mm x 1400mm
Nosnosť stola: 5000kg
Max. otáčky: 3300 ot/min
Výkon: 37kW
Max. krútiaci moment: 1811Nm
Presnosť polohovania: 0,001mm
Riadiaci systém: HEIDENHAIN iTNC 530

 • názov projektu: Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti A.G.E:S. s.r.o. Olcnava prostredníctvom jej prístrojového vybavenia
 • Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
 • Prioritná os: 1 – Inovácie a rast konkurencieschopnosti
 • Opatrenie: 1.1 – Inovácie a technologické transfery
 • Cieľ projektu: Zvýšenie konkurencieschopnosti strojárstva na východnom Slovensku prostredníctvom zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií, rešpektujúcich princípy TUR
 • Špecifický cieľ projektu: Modernizácia prístrojového vybavenia spoločnosti A.G.E.S. s.r.o. Olcnava, umožňujúca rozšírenie jej výrobného sortimentu, rast zamestnanosti a vyššiu ochranu ŽP
 • Prijímateľ: A.G.E.S. s.r.o. Olcnava
 • Miesto realizácie projektu: Jarná 25, 053 61 Olcnava
 • Začiatok realizácie: 08/2015
 • Koniec realizácie: 10/2015
 • Výška príspevku: 184 800,- EUR
 • Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva SR,http://www.mhsr.sk/
 • Implementačná agentúra: Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) http://www.siea.sk/strukturalne-fondy/

 

ROK 2009:


MIESTO REALIZÁCIE PROJEKTU:
OLCNAVA DRUŽSTEVNÁ 16
NÁZOV A STRUČNÝ OPIS PROJEKTU:
MODERNIZÁCIA TECHNOLOGICKÉHO PARKU SPOLOČNOSTI A.G.E.S. S.R.O. OLCNAVA
NÁZOV A SÍDLO PRIJÍMATEĽA:
A.G.E.S. S.R.O. OLCNAVA JARNÁ 25 05361 OLCNAVA
ZAČIATOK REALIZÁCIE:
08/2009
KONIEC REALIZÁCIE:
12/2009

VÝŠKA PRÍSPEVKU: 99500,- EUR