ZAMERANIE

Firma A.G.E.S. s.r.o., je strojárska firma pôsobiaca na trhu od decembra 1997.

Pracovný tím tvorený staršími pracovníkmi s dlhoročnými skúsenosťami v odbore spolu s mladými pracovníkmi vyznávajúcimi nové technológie a postupy, vytvára z firmy moderný podnik s veľkým potenciálom rozvoja do budúcnosti.

Čítajte viac …

KVALITA, FLEXIBILITA

Vyrábame rozmanité výrobky strojárskeho charakteru pre všetky oblasti priemyslu.

Čítajte viac …

PODPORA EÚSpoločnosť A.G.E.S. s.r.o. Olcnava realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou s cieľom: Zvýšenie konkurencieschopnosti a kontinuálny rozvoj spoločnosti …

Čítajte viac …

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti A.G.E.S. s.r.o. Olcnava prostredníctvom modernizácie jej prístrojového vybavenia, ITMS kód: 25110121061financovaného s podporou Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

Čítajte viac …

 

NOVINKY

2015
uvedenie nového horizontálneho frézovacie centra WHN 110 Q do prevádzky

2014
výstavba novej výrobnej  haly a zakúpenie portáloveho centra HARDFORD

2011
uvedenie moderného  5 – osého frézovacieho centra GROB do prevádzky

Čítajte viac …

PRACOVNÝ TÍMPracovný tím tvorený skúsenými pracovníkmi s dlhoročnými skúsenosťami v odbore spolu s mladými ambicióznymi pracovníkmi ovládajúcimi nové technológie a technologické postupy, vytvára z firmy moderný podnik s veľkým potenciálom rozvoja do budúcnosti.

REFERENCIE

Naša firma má pozitívne referencie od slovenských a zahraničných firiem ako spoľahlivý výrobca prípravkov, zvarencov, nadrozmerných výrobkov, špeciálnych dielov a súčiastok pre rôzne segmenty strojárskeho priemyslu. Jedná sa hlavne o dodávky pre automobilový priemysel, stavebné stroje, hutníctvo železa, opracovanie ľahkých kovov a iné.

Čítajte viac …