KVALITA

Kvalita je kontolovana v meracom stredisku ktoré je vybavené modernými technológiami – TESA, ROMER a ďalšími meradlami, ktoré sa používajú v zavislosti od druhu kontrolovanej suciastky.
Ku každej súčiastke je vystavený meraci protokol.

 

Meracie stredisko

TESA Micro-Hite 3D DCC

CNC súradnicový stroj
Merací rozsah : X/Y/Z : 440 x 700 x 410 /mm/
Opakovateľnosť : 3 mikróny
Presnosť : (2,5+3,9*L/1000) mikrónov

Meracie rameno

ROMER ABSOLUTE ARM 7530

6-osé meracie rameno
Merací rozsah: 3,0m
Opakovateľnosť merania bodu: 0,0030mm
Objemová presnosť:+- 0,044mm

Prednastavovací (zoraďovací ) prístroj

GARANT VG1

CNC súradnicový stroj
Merací rozsah : X/Y/Z : 440 x 700 x 410 /mm/
Opakovateľnosť : 3 mikróny
Presnosť : (2,5+3,9*L/1000) mikrónov