Hlavným zameraním firmy je výroba strojových celkov , prípravkov, dielcov a súčiastok podľa výkresovej dokumentácie v rozsahu zámočnícka výroba a kovoobrábanie.

        

Firma disponuje výrobnými priestormi s celkovou výrobnou plochou 2200 m2 a nachádza sa v obci Olcnava, 20 km od Spišskej Novej Vsi.

        

 

Areál firmy sa nachádza v obci Olcnava, 20km od Spišskej Novej Vsi. Areál disponuje výrobnými priestormi s celkovou výrobnou plochou 2200m 2 a moderným strojovým parkom. Firma sa zaoberá zákazkovou výrobou strojových dielcov a montážnych celkov od jednoduchých súčiastok až po prípravky a strojné celky. V prípade požiadaviek zákazníka vykonávame komplexné typy povrchových úprav dielcov a ich montáž do finálnych celkov. Vstupnými dátami pre výrobu je technická dokumentácia (výkresy, páliace šablóny, 3D modely dielcov…).